• Placeholder for Venlo Hart 01Venlo Hart 01

Citymanagement

Aantrekkelijke en goed functionerende binnenstad

Eerste aanspreekpartner ondernemers

Venlo Partners zet zich in voor een aantrekkelijke en goed functionerende binnenstad. Wij zijn eerste aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe ondernemers voor tal van zaken die in de binnenstad spelen.

Wij dragen er aan bij dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is, voeren projecten uit om de beleving van het stadscentrum te bevorderen en ondersteunen ondernemers in de opstartfase, samenwerking en deskundigheidsbevordering.

Voor de invulling van de city management werkzaamheden maken we gebruik van het door de Centrum Management Academy ontwikkelde stuurwiel. Daarin staan de zes belangrijkste werkvelden van centrummanagement omschreven:

  • Basis op orde
  • Ken je klant
  • Het centrumgebied als merk
  • Ontwikkeling ondernemers
  • Evalueren en evolueren
  • Samenwerken

Het stuurwiel is een bruikbaar instrument om te bepalen waar het centrumgebied staat en op welke kernpunten moet worden ingezet


Werkgebied

De citymanagementactiviteiten richten zich primair op het gebied dat onder de reclamebelastingverordening valt en secundair op aanliggende gebieden en de aanvoerroutes die belangrijk zijn voor het functioneren van de binnenstad.

Klik hier voor een afbeelding van het reclamegebied.