• Placeholder for 2022 Lichtjesroute Zebra Web 32022 Lichtjesroute Zebra Web 3

Projecten Citymanagement

Waar zijn we mee bezig

Actuele projecten

Plan Binnenstad 2030

Om de Venlose binnenstad voor de lange termijn levendig en aantrekkelijk te houden, hebben de gemeente Venlo, ondernemersplatform Venlostad.com en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Venlo de handen ineen geslagen. Samen hebben zij een plan uitgewerkt met concrete actiepunten voor de komende jaren: ‘Plan Binnenstad 2030’. Venlo Partners is nauw betrokken bij de uitvoering van dit plan. Meer informatie op www.planbinnenstad2030.nl.

Vanuit Plan Binnenstad 2030 zijn gebiedsprofielen opgesteld. Deze moeten richting geven aan de ontwikkeling van de verschillende straten en gebieden in de Venlose binnenstad. Inmiddels zijn we met twee gebiedsprofielen aan de slag: met vastgoedeigenaren in de Gasthuisstraat en ondernemers van de Lomstraat/Geldersepoort/Nolensplein.

Vergroening is een belangrijke opgave voor de binnenstad. De gemeente heeft inmiddels fors geïnvesteerd in de Keulsepoort en de komende tijd staan er meer projecten op het programma. Venlo Partners heeft de lead genomen in de realisatie van geveltuintjes en gevelbegroeiing.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Momenteel wordt samen met ondernemers, gemeente en veiligheidsdiensten een kvo-traject doorlopen. Een kvo-traject helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Met maatregelen zoals (overval-) preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een schoon, goed onderhouden en veiliger winkelgebied. Na het succesvol doorlopen van alle stappen ontvangt het winkelgebied een 1e veiligheidsster. Elke 3 jaar volgt een toets en wordt bepaald of het winkelgebied in aanmerking komt voor de volgende ster.


Afgeronde projecten

Lichtjesroute 2023: Circus

Rondom de feestdagen organiseerde Venlo Partners voor de tweede keer een leuke doe activiteit voor kinderen in de binnenstad. Via een interactieve speurtocht in circusthema gingen kinderen langs deelnemende etalages op zoek naar de vermiste circusdirecteur. Ondanks het slechte weer trok de Lichtjesroute zo’n 6.500 bezoekers. Dit is een groei van 30% ten opzichte van de bezoekers van de vorige editie. Deelnames werden verspreid over verschillende basisscholen in groot-Venlo en verkocht aan bezoekers van de binnenstad. Opvallend was de grote interesse vanuit Duitsland voor de route.

De route liep langs dertien locaties waaronder winkels, horeca en culturele locaties en zorgde daarmee letterlijk voor verbinding in de binnenstad. De deelnemende locaties ondersteunden het project zowel financieel als operationeel. Daarnaast liftten zeven bonuspartners mee op de zichtbaarheid van het project.

Er is online en offline breed aandacht besteed aan de Lichtjesroute campagne. Offline middels een ABRI campagne en advertenties in lokale bladen. Online middels diverse social mediaberichten, een online campagne en bannering. Met deze online campagne hebben we ruim 107.000 personen bereikt en is de landingspagina op de website ruim 4500 keer bekeken.

Bewustwordingscampagne 'Winkels open, fietsers lopen'

Het is een veelgehoorde klacht in de binnenstad: fietsers in het winkelgebied. In het kader van veiligheid en mobiliteit hebben we daarom voor het tweede opeenvolgende jaar een bewustwordingscampagne opgezet. Om fietsers er op te attenderen is op diverse winkelstraten een sjabloon met de tekst ‘Winkels open, fietsers lopen’ aangebracht. Met deze actie probeert Venlo Partners fietsers bewuster te maken van de regels in de binnenstad. Fietsers die zich niet aan de geldende regels houden, riskeren een boete van €64,-. De komende weken is de handhaving opgeschaald om deze actie kracht bij te zetten.

Werken in de binnenstad | 2023

In de periode 16 maart tot en met 5 juli is twee keer campagne gevoerd voor het aantrekken van personeel. Onder de noemer 'Werken in de binnenstad' werd via social media een website met vacatures onder de aandacht gebracht. De doelgroep was jongeren en studenten.

De campagne bereikte in totaal ruim 90.000 personen, waarvan er een kleine 5.000 op de advertentie klikten. Daarvan bezochten uiteindelijk 2.775 personen daadwerkelijk de vacaturesite. Opvallend is de lange gemiddelde sessieduur van 30 seconden.

Tot hoeveel ingevulde vacatures de campagne uiteindelijk geleid heeft, is onbekend omdat helaas niet alle bedrijven een terugkoppeling hebben gegeven. We weten dat er tenminste twee vacatures zijn ingevuld en nog eens zeker vijf personen op gesprek zijn geweest. De deelnemende ondernemers geven - los van de resultaten aan - blij te zijn met deze actie.

Mogelijk dat de campagne in het najaar een vervolg krijgt.